Gry biznesowe i symulacje biznesowe. W czym tkwi różnica?

   1png

Gry biznesowe i symulacje biznesowe zapewniają aktywne zaangażowanie pracowników. Pozwalają zbudować proces uczenia się na zasadzie „tu i teraz”. Uczestnicy zdobywają doświadczenie, omawiają je, wyciągają wnioski i uogólnienia oraz uświadamiają sobie, jak wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w praktycznych działaniach.

Ale te metody nauczania mają swoje różnice i cechy.

Czym jest gra biznesowa?

Gra biznesowa to metoda szkolenia pracowników, umożliwiająca im przeżycie symulowanej sytuacji, która pozwala im na zdobycie niezbędnych kompetencji zawodowych. Pozwala uczestnikom zanurzyć się w nieznanym środowisku i znaleźć zasoby do rozwoju osobistego i rozwoju biznesu.
Gra biznesowa pozwala ujawnić podstawowe kompetencje osobiste pracowników, rozwijać ich wewnętrzne zasoby, pobudować zespół i prawidłowo ocenić pracowników. Pozytywny wzrost emocji w grze biznesowej zapewnia aktywne zaangażowanie uczestników w proces.
W porównaniu z symulacją biznesową gra biznesowa jest bardziej wszechstronnym narzędziem. Zwykle nie bierze się pod uwagę ukierunkowania sektorowego. Chociaż oczywiście, jak w każdej regule, istnieją wyjątki.
W rzeczywistości wszechstronność gry biznesowej jest jednocześnie jej zaletą i ograniczeniem. Można ją wielokrotnie modyfikować i rekonstruować za pośrednictwem drobnych zmian w systemie relacji i środowiska. Zapewnia to dobrą powtarzalność i możliwość wykorzystania jej w różnych obszarach biznesowych.
Jeśli zadaniem jest przeprowadzenie bardziej dogłębnej analizy, śledzenie skuteczności i jakości opracowywania procesów biznesowych, to nie możemy obejść się bez symulacji biznesowej.

Co to jest symulacja biznesowa?

Symulacja biznesowa to specjalnie stworzony model gry jak najbardziej zbliżony do rzeczywistych warunków pracy danej firmy. Pozwala uczestnikom w bezpiecznym środowisku uzyskać niezbędne doświadczenie praktyczne w rozwiązywaniu zadań zawodowych, w tym kierowniczych.
Symulacje biznesowe, w przeciwieństwie do gier biznesowych, pozwalają znaleźć rozwiązania organizacyjne, analizować bieżące sytuacje, testować nowe podejścia, oceniać funkcjonowanie systemów.
Symulacje biznesowe są zawsze zaprojektowane dla firmy. Są wyjątkowe, więc nie można ich stosować bez poważnych modyfikacji i zmian w innych przedsiębiorstwach.
Z własnego doświadczenia możemy powiedzieć, że symulacje biznesowe są zawsze bardziej kosztowne. Dla projektanta gier lub trenera są to znaczące zasoby czasu związane ze zrozumieniem mechaniki i prawidłowości rzeczywistego procesu, wyboru i obliczania narzędzi do modelowania. Dla firmy są to znaczne koszty finansowe, ponieważ unikalny produkt jest zawsze droższy niż produkt masowy. Niemniej jednak cieszy to, że wiele firm nadal ponosi wysokie koszty, zdając sobie sprawę, że efekt końcowy będzie mocniejszy.

Symulacje biznesowe są dobre, ponieważ pozwalają ci opracować sytuację tyle razy, ile chcesz, śledząc zmiany i przewidując konsekwencje. Są świetne do rozwijania myślenia strategicznego i podejmowania decyzji.
W każdym razie, wybierając konkretną metodę szkolenia, musisz jasno zrozumieć zadania do rozwiązania.

Możemy tylko powiedzieć, że zarówno gry biznesowe, jak i symulacje biznesowe:
  • nadają się do tworzenia nowych form zachowania personelu;
  • mogą być używane jako metody oceny;
  • przyczyniają się do osiągnięcia pewnej postawy emocjonalnej;
  • mogą służyć jako wydarzenia jednoczące i integrujące po szkoleniach i sesjach strategicznych w różnych grupach funkcjonalnych.