Team Value

Po co grać?
Team Value™ to gra komunikacyjna nastawiona na rozwój umiejętności komunikacyjnych i integrację zespołu.

 


Opis gry:
Uczestnicy rozgrywki, podzieleni na siedmioosobowe zespoły i wcielają się w role członków społecznego komitetu, któremu władze miasteczka powierzyły opracowanie planu wykorzystania przestrzeni w nowo otwartym miejskim parku.


Rozgrywka przebiega w dwóch etapach.
W pierwszym etapie uczestnicy zapoznają się z materiałami informacyjnymi (planami, ofertami firm budowlanych, wynikami badań i konsultacji) potrzebnymi do opracowania planu wykorzystania parku. Pracując wspólnie w grupie, muszą przeanalizować dostarczone materiały a następnie opracować plan wykorzystania przestrzeni parku, uwzględniający:

• kosztorys projektu
• lokalizację atrakcji w parku
• wybór wykonawcy
• uzasadnienie podjętych decyzji

W drugim etapie uczestnicy dostają informację zwrotną od mieszkańców miasteczka dotyczącą tego jak bardzo są oni zadowoleni z funkcjonowania parku, oraz zawierającą sugestie co można by w nim ulepszyć. Aby osiągnąć maksymalną satysfakcję mieszkańców miasteczka, uczestnicy muszą uwzglęcnić uwagi mieszkańców. W tym celu przystępują do opracowania korekty planu wykorzystania parku.

 

Dzięki grze:
Uczestnicy mają możliwość przyjrzenia się różnym aspektom komunikacji grupowej pod kątem:
• procesu grupowego, przebiegu procesu w trakcie gry,
• wpływu struktury komunikacji w grupie na zachowanie uczestników,
• roli komunikacji w tworzeniu więzi i ról w grupie,
• sposobów organizacji komunikacji w większych zespołach,
• informacji zwrotnej udzielanej na forum grupy,
• sprawnego organizowania spotkań i zebrań

 

Grupa docelowa:
Osoby pracujące na co dzień w dużych zespołach, specjaliści, pracownicy średniego szczebla, managerowie

 

Czas trwania: 3 godziny

 

Cena wypożyczenia: 670 PLN netto + 23% VAT ( cena zawiera koszty dostarczenia i odbioru przez kuriera )


Rekwizyty:

1. Podręcznik dla Trenera

2. Projekt budowlany dla Uczestników

3. Handouty do poszczególnych zadań

4. Talia kart obiektów

5. Talia kart specjalistów